Back to All Events

Revista Bearn: Entrevista a Olivier Truc

 

CAT S'ha publicat a Bearn la meva entrevista a l'escriptor francès Olivier Truc.

CAS Se ha publicado en la revista digital Bearn mi entrevista al escritor francés Olivier Truc.

SE Min intervju med Olivier Truc har publicerats på nättidningen Bearn.